Клуб "Приятели на Христо Атанасов"

Христо Атанасов и приютът в с. Леденик

Включи се

Това, от което Христо се нуждае най-много е работа. Има ли достатъчно работа ще има и достатъчно средства както за хората, които всекидневно му помагат с дейноста, така и за останалите хора в дома му, които са или прекалено възрастни или нетрудоспособни поради болест, които за съжаление представляват около една трета от всички хора при него.

В последните години те все някак се оправят, но постоянно “живеят на ръба”. Средствата никога не стигат и Христо ежедневно взима решения как да използва оскъдните доходи. Често изостава с плащането на сметките за ток.  Нерядко мъ се налага му се да търси заеми от приятели и фирми за да покрие разходи, които е трябвало да бъдат покрити от доходите, които получава от дейността си, но са го забавили с плащането.

За нас, неговите приятели очевидно съществува конфликт между основната му дейност и грижата за хората. Да управляваш импровизиран дом и да се занимаваш със сметоизвозване са две различни неща. В случая едното страда за сметка на другото. Христо знае това, но въпреки всичко няма намерение да се освобождава от нито един от хората, на които е подал ръка.

Това, което наистина поразява много от нас е, че макар и недоволен от решението на социални институции да пращат хора при него без той да представлява никаква организация, фондация или институция той все пак успява да влезе в положението и на държавата. Не са родолюбците като него.

Ние не принуждаваме никой да се съгласява с нашето виждане.

Изледайте този репортаж на NOVA:

Ето и един филм на режисьора Николай Василев, с който той печели награда “Джеймсън” на София Филм Фест.

През последната година успяхме да се видим няколко пъти и да обсъдим как може да сме най-полезни на Христо. Самия той ни гостува в София и наред с малката финансова подкрепа, той успя да види, че макар и неголяма, групата ни е обединена и го подкрепя в неговата кауза.

Създадохме тази фейсбук страница.

Най-вече се радваме на Patreon профила, който стартира около средата на септември 2018 г.

Чрез този Patreon профил става възможна една от първите ни идеи – да дадем възможност на повече хора да се допринасят с малко, но всеки месец.

Публикуваме и банковата сметка на Христо, за хората имащи желание да се включат с еднократна подкрепа от колкото те желаят.

IBAN: BG67BPBI88982030096658

Пощенска банка

Христо Георгиев Атанасов

Една от основните задачи на Христо е да построи къщички за обитателите на дома. Ето защо Христо би се зарадвал на строителни материали като торби с цимент, пясък и чакъл. С останалите материали за построяването на къщичките той вече се е сдобил от повече от една година. Ето една публикация посветена именно на къщичките.