Клуб "Приятели на Христо Атанасов"

Христо Атанасов и приютът в с. Леденик

Кой е Христо Атанасов?

Христо Атанасов е предприемач, посветен на това да осигурява храна, подслон и работа на всички, които се нуждаят. Обикновено това са хора напуснали домове, дошли от улицата или изпратени от някой, който е разбрал за него.

Не са малко случаите, в които Христо е търсен от различни социални институции с молба да приеме хора. Така с годините той поема социални функции макар и да си остава обикновен човек.

За нас, неговите приятели обаче той не е обикновен човек. Не е обикновен дотолкова доколкото е човек способен да види болката и да не остане безразличен към нея.

Цялата дейност по сметоизвозване, отпушване на язовири и ред други услуги се превръща в източник на доходи за изхранване, образование, възпитание и грижа както за хора, на които им трябва малко за да продължат пътя си самостоятелно така и за хора, които имат нужда от подкрепа през цялото време без да могат сами да се справят в живота.

Ние виждаме колко трудно се съвместява тази дейност с нуждите, които имат хората живеещи в т нар. дом на Христо Атанасов затова сметнахме за наш дълг да разкажем на повече хора за това кой е Христо, с какво се занимава като в същото време съдействаме на всеки, който му симпатизира да допринесе за делата, с който се занимава вече повече от 25 г.

Началото

Всичко започва в началото на деведесетте години, когато Христо си основава фирма за сметоизвозване във Велико Търново. Натрупал опит в тази сфера предишното десетилетие той стартира със знания, опит и рутина, но още първите му крачки предвещават път, в който наред с работата той ще съвместява с грижата за хора, които трудно намират мястото си в живота.

Ето какво разказва самия Христо в този репортаж: